Безопасност и естетика в гаражната врата

Вратата на гаража не е играчка. Вратата за вашия гараж може да бъде също толкова опасна, както редица неща от нашето ежедневие. При злоупотреба и неправилна експлоатация гаражната врата може да е причина за сериозни наранявания и дори смърт.

Децата никога не трябва да играят с вратата на гаража или неговата операционна система. Децата не трябва да стоят, работят свободно под или близо до гаражна врата, особено когато вратата е отворена или подлежи на преместване с при плъзване. За това трябва да следят родителите в избора на подобен тип гаражни врати.

Възрастните не трябва да позволяват на децата достъп до дистанционните управления или бутоните за контролиране на и отварящите и затварящи механизми. Такива трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Контролът на бутон за стена за гаражна врата е вид операционна система и следва да се монтира най-малко на пет фута от пода, далеч от достъпа на деца.

Никога не стойте и не минавайте под движеща гаражна врата. Никога не се опитвайте да влизате или излизате от гаража, ако механизмът на затваряне е активиран. Най-малко това трябва да се случва в присъствието на невръстно дете.

Когато отваряте или затваряте вратата на гаража, винаги държи вратата с оглед докато вратата бъде напълно отворен или затворен. Уверете се, деца или животни не преминават релсите, където вратата се затваря, докато е активиран нейният механизъм.

Пазете далеч пръстите и ръцете далеч от секции на вратите, когато вратата е отваряне или се затваря, за да се избегне нараняване.

Дръжте гаражна врата правилно поддържана, за да оперира безопасно и да имате доверие във вашата сигурна врата. Специалистите по врати препоръчват да се спазват и изискванията за годишна поддръжка. Такава се извършва от обучен сервизен техник, който следи за техническото обслужване.

Не забравяйте, че повечето гаражни врати използват електричество за отваряне, което може да удари или убие, човек, ако не се внимава.

Никога не се опитвайте да поправите пружини или кабели на вратата на гараж. Най-често съвременните врати работят на принципа на екстремни напрежение, което може да причини сериозно нараняване и дори смърт. Те се ремонтират само от обучен сервизен техник.

Дори в случаите, в които вратата не изглежда сериозно повредена, операционната система може да бъде разместена и преждевременно изхабена. Това е предпоставка да създаде опасно среда. Намерете квалифициран специалист и се погрижете за безопасността на своята гаражна врата.

Comments are closed.

Post Navigation