Как да изберем вентилатор според различен въздух и потоци за различни среди

Всеки тип вентилатор осигурява въздушен поток на различни нива, подходящи за различни условия и ситуации между тях.

Вентилаторът на тавана – е от вида, който осигурява на въздушния поток по-равномерен и приятен, успокояващ и нежен въздух. Той не насочва струята в една точка и следователно, не е вреден за здравето? Въздухът се движи надолу към дъното, постоянно. Вентилаторът на тавана е подходяща за големи среди, но може да бъде адаптиран към средни и малки помещения. Някои модели на вентилатори, са снабдени с възможност за обръщане на потока на въздуха, за да се предотврати горещ и студен въздух в станция само в някои области на околната среда, така че да се даде възможност на здравословната част.

Вентилаторът на земята – монтиран свободно стоящи или полюс е предназначен да се проветри според големи площи без нуждата от електрически работа, а понякога и стени, както може да се случи с вентилатора на тавана. Очевидно е, че повече от размерът на увеличението е и по-голям за околната среда, която ще освежи с това. Имайте предвид, че вентилаторите на земята, осигуряват проветряване само от височината, в която се намират лопатките и в тип. Това може да се адаптират, за да има въздух в района, колкото е нужно.

Вентилаторът като помощно средство – е предназначен за вентилация към конкретни и по-слаби места. Обикновено по-малките по размер, са тези, които освежават, ясно определени области и ограничени пространства. Поради тази причина могат да бъдат лесно преместени и разположени в близост до тези, които се ползват. Различните видове плотове са често регулируеми: те могат да останат фокусирани върху определено място, или да изберат да въртят в различни посоки с постоянно движение и така да се проветрят и няколко области в една и съща среда, в по-навременен начин.

Comments are closed.

Post Navigation