Различия в усвояването на два езика при децата

Ако едно дете се научи повече от 1 език за родителя могат да се появят известни въпроси. Често чуваме, че децата са като попивателни гъби и те могат да се научат на език лесно, когато са млади. Това е правилно, при условие, че са изложени често в различни контексти и са мотивирани да научат друг език. В предучилищния период е добре езиковото обучение, поради способността на мозъка  да се адаптира към новостите. Като допълнение, в ранна възраст, децата правят разлика и се възпроизвеждат звуци по-лесно. Това им позволява да говорят език без акцент. Някои родители са загрижени, че владеенето на повече от един език може да предизвика разстройство на детето им. Това не е така. Последните проучвания показват, че изучаването на два или повече езика не причинява разстройство. По този начин, детето е изложено често на 2 езика. От раждането и произнасянето на първите думи в една годинка и възможните комбинации между 18 и 24 месеца. По същия начин, на 5-годишно дете, изложено на два езика ще се наблюдава развитие на език, в случай, че около него се говори само един език. Въпреки това, е често срещано явление за дете, което говори два езика да има същата сила във всяка. Подобно нещо може да доведе до по-добре построени изречения в един език и използване на богат речник на друг език. Ключът е да се помисли за всички фрази и думи, произведени в двата езика. По този начин може да се прецени дали езика има развитието на двуезичен или всичко е нормално. Понякога детето смесва двата езика в едно изречение, когато не знае думата в друг език. Това е нормално явление, което се наблюдава и в двуезичните възрастни. Ето защо не е необходимо да бъдат засегнати и контролирани тези аспекти. В едни моменти от живота детето може да е по-успешно в единия език, а в други в другия. Всичко е много индивидуално и зависи от множество фактори.

Comments are closed.

Post Navigation