Резервни части имат по-дълъг експлоатационен живот, така че цената предимство

Съвременните технологии и висококачествени суровини. Части произведени чрез използването на съвременни технологии, с висока степен на суровини с помощта на квалифициран персонал, който осигурява високо ниво на качество, безопасност, надеждност;
Един производител. Работа, извършвана в рамките на има единна система. Всички резервни части са произведени от същите производствени линии, както самият техниката, така че те са идентични с данните, посочени в новата технология – тя ви позволява да възстановите оборудването с техническите изисквания на производителя;
По-малко износване на частите на чифтосване. Сдвоени части са по-малко податливи на износване, по време на работа;

Дълъг живот на експлоатация. Резервни части имат по-дълъг експлоатационен живот, така че предимството в цената на неоригинални резервни части губи своята значимост;
Качествен контрол. В допълнение към производствения контрол оригинални части да преминат качествен контрол върху въвеждането на пряко при влизане в склада на фирмата, включително и инструментален контрол в лабораторията на безразрушителен контрол и инспекция на резервни части за спазване на изискванията на нормативните и технически документи;
гаранция за качество. Е оправдано производители. Неоригинални резервни части, които не само покриват от гаранцията, но и водят до загуба на гаранцията по отношение на цялата минна техника единици.

Comments are closed.

Post Navigation