Tag Archives: английски език обучение

Кога се сещаме да учим чужди езици

Ако имате родния или близки, които говорят на друг език различен от родния, то владеене говорене, четене и писане на втори език, може да е като игра за вас. Ако обаче работата ви налага познания, то ще трябва да се замислите за курсове по английски език.

Владеенето на ниво перфектен език, не се предлага за изучаване в никоя езикова школа, ако преди това сами не го пожелаете. За всички търсещи възможност за реализация и развитие английски език в град София.