Tag Archives: обучения по математика

5 неща, които не знаеш за своя метод на обучение

Всеки може да се научи математика добре. Така твърдят преподавателите от всички школи. Малко обаче са онези от нас, които ще потвърдят, че математиката им се отдава. Други приемат за любим предмет бел. Математиката е лице за интелигентността на човек и зад това стоят нови доказателства за растеж на мозъка.

Математиката и нагласите

Когато хората решат да променят своя начин на мислене от стандартизирания към растеж на учащия техните потенциални възможности се увеличават драстично. Така и участниците в частни и допълнителни уроци бел биват насърчавани да развиват мисленето и растеж към математика.

Грешки и скорост

Последно мозъкът е доказателство, което показва стойността на студентите, работещи по предизвикателна работа и дори да допуснат грешки. Много студенти се страхуват от грешки и мислят, че това означава нещо фатално. В някои уроци по бел се предлагат сесии, които имат за цел да насърчат учениците да мислят позитивно за грешки. Това също ще помогне да развенчавате митовете за математика и това, с каква скорост решават задачите.

Стратегии за успех гласи, че гъвкавост, математическо разсъждение

В подобни заседания участниците се включат в „брой беседи“ и трябва да предложат различни решения на брой проблеми. Всичко това се прави, с цел да разберат и научат начините да действат върху номера гъвкаво. Чувството на номерата е от решаващо значение за всички нива на математиката и липсата на номер, може да загуби смисъл. Това може да е причина, че много студенти не успяват да овладеят курсовете по алгебра и извън тях. Участниците ще научат за стойността на говорене, мислене и създаване на връзки в математиката.

Брой участници

Математиката е една тема, която е съставена от свързани, големи идеи. Такива имат за цел да научат за стойността на чувството, решенията, интуицията и чертожните задачи. Специален раздел на фракции ще помогне на учениците да се учат от големите идеи във фракциите и стойността на разбирането да е големи идеи в математиката като цяло.

Математиката в живота, природата и работната среда

В тази сесия за нво по бел или математика нещата се приемат като нещо ценно, вълнуващо и присъства през целия живот. В подобни организирани игри учениците могат да видят математически модели в природата и в различни видове спорт, разходки в дълбочина дори в жанрове като танци и жонглиране. Тази сесия ще направи преглед на основните идеи от курса и ще помогне на участниците да вземат най-важните стратегии и идеи, които са научили в бъдеще.